טופס רישום

ההרשמה מיועדת רק לסטודנטים ששם המוסד בו הם לומדים מופיע בטבלת המוסדות בטופס רישום, אחרת פני\ה למוסד בו את\ה לומד\ת.
בחירת מוסד אקדמי לא נכון עשויה להוביל לאי הכרה בתוצאת הקורס