מועדי קורסי חובה לשנת תשפ״ב

במסלולים זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח, ביטחון בטיחות ושעת חירום, מדעים, חינוך גופני, הגיל הרך

01/11/2021 – 22/11/2021 כ"ו בחשון תשפ”ב – י״ח בכסלו תשפ”ב

06/12/2021 – 27/12/2021 ב׳ בטבת תשפ”ב – כ״ג בטבת תשפ”ב

03/01/2022 – 24/01/2022 א' בשבט תשפ”ב – כ"ב בשבט תשפ”ב

07/03/2022 – 28/03/2022 ד׳ באדר ב׳ תשפ”ב – כ״ה באדר ב׳ תשפ”ב

02/05/2022– 23/05/2022 א׳ באייר תשפ”ב – כ״ב באייר תשפ”ב

06/06/2022 – 27/06/2022 ז׳ בסיוון תשפ”ב – כ״ח בסיוון תשפ”ב

סמסטר קיץ

04/07/2022 – 18/07/2022 ה׳ בתמוז תשפ”ב– י״ט בתמוז תשפ”ב

כל קורס נפתח בשעה 9:00 של יומו הראשון ונסגר סופית בשעה 17:00 של היום האחרון

הכניסה לקורסים כאן: https://online-new.macam.ac.il/