חדשות האתר

Picture of mofet mofet
עדכונים לשנת הלימודים תש״ף
by mofet mofet - Sunday, 22 March 2020, 11:52 AM
 

  • בעקבות המצב מועד רביעי של הקורסים יהיה זמין עד 31/03/20 בשעה 17:00.
  • תמיכה תתאפשר רק דרך מילוי "טופס פתיחת פניה".
  • התחברות לקורס נמצאת בפינה השמאלית העליונה של המסך ומיועדת לסטודנטים של המכללות להכשרת עובדי הוראה.
  • תמיכה ושירות - טופס פתיחת פניה